Venus & Jupiter 14-02-2015

English

During the times that Venus and Jupiter are seen low on the Horizon after sunset there's alot of misrecognition and thus false ufo sightings. This video is some reference material for future use to compare Venus & Jupiter with possible ufo sightings.

Nederlands

Tijdens de periodes dat Venus en Jupiter laag op de horizon te zien zijn na zonsondergang is er veel misherkenning en dus valse ufo meldingen. 

Deze video is gemaakt ter referentie materiaal voor toekomstig gebruikt van 

Venus & Jupiter om dit te vergelijken met mogelijk ufo waarnemingen.