Star of Bethlehem
30-06-2015

English

Video of Jupiter and Venus recorded low on the horizon. 

It is said this represented the Star of Bethlehem.

Nederlands

Video van Jupiter en Venus laag aan de horizon.
Volgens verhalen stelde dit de Ster van Bethlehem voor.