Skywatch 12-03-2015

English

Skywatching with the Nightvision. The two stripes are Airplanes. When taking long exposure pictures, objects that are on a course will look elongated.

Nederlands

Skywatch met de Nightvision. De twee strepen zijn vliegtuigen. Wanneer je lange sluitertijd foto's neemt zullen de objecten die op een baan zijn langwerpig eruit zien.

Click for full size picture