Orion Constellation 
10-09-2015

English

A detailed picture with lines and names of some objects that are 

part of the Orion Constellation

Nederlands

Een gedetaileerde foto met lijnen en namen van een aantal objecten die 

deel uitmaken van het Orion Stelsel.

Click for full size picture