Half Moon 05-06-2014

English

Half Moon shot with DSLR Camera and Reflector Telescope
The edges of the craters are highly visible on the mid section where light meets darkness.

Nederlands

Halve Maan met de DSLR Camera en Reflector Telescoop
De randen van de kraters zijn erg goed zichtbaar op het midden punt van de maan waar licht het donkere ontmoet.

Click for full size picture